ETKİNLİK: Kadıköy Ekolojik Yaşam Merkezinde Kompost Atölyesi

2 Ekim Pazar günü Kadıköy Belediyesi ve Devri Daim Enstitüsü ortaklığıyla yetişkin atölyeleri kapsamında bir kompost atölyesi gerçekleştirdim.

Kompost türleri atölyesinde her zaman olduğu gibi permakültürden başlayarak şehirde tarıma varan ve kompost uygulamalarını anlattığım bir sunum gerçekleştirdim. Katılan herkese teşekkür ederim. :) Umarım evlerinizde kompost yapmaya başlarsınız. Çünkü götürdüğüm solucan dostlarımızı kimse sahiplenmedi. Olsun… Neyse ki sağ olsun Kadıköy Ekolojik Yaşam Merkezi yetkilileri onları arkadaşlarının yanına kabul ettiler.

Bir sonraki atölye 6 Kasım’da gerçekleşecek. Katılmak isterseniz Kadıköy Belediyesi instagram hesabını takip edebilirsiniz:

https://www.instagram.com/kadikoybelediye/

--

--

Yaşam: Nefes, Sıhhât, Kaos, Doğa, Permakültür, Örüntü, Strateji, Felsefe, Sanat, Yönetim, Teknoloji, Gelişim, Algı, Empati, Değişim, Beklenti, Zafer ve Yenilgi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alper Can Kılıç

Yaşam: Nefes, Sıhhât, Kaos, Doğa, Permakültür, Örüntü, Strateji, Felsefe, Sanat, Yönetim, Teknoloji, Gelişim, Algı, Empati, Değişim, Beklenti, Zafer ve Yenilgi.