ETKİNLİK: Devri Daim Enstitüsü Biz Bize Atölyeler’in Konuğu Olduk

26 Mayıs Perşembe günü Kompost Türleri ve Uygulama Yöntemleri etkinliğimizde, Ekoharita’yı, permakültürü, kompost yapmamızın sebeplerini, kompost çeşitlerini, hangi maddelerin hangi kompost türlerine dahil edilebileceğini ve kompost çıktılarımızı nasıl değerlendirebileceğimizi konuştuk, Devri Daim Enstitüsü’nde dostlarla paylaştık.

Etkinlik linki: https://www.instagram.com/p/Cd0KyR4rxXa/

Etkinlikten: https://www.instagram.com/p/CfWA8r9gp8n/

--

--

Yaşam: Nefes, Sıhhât, Kaos, Doğa, Permakültür, Örüntü, Strateji, Felsefe, Sanat, Yönetim, Teknoloji, Gelişim, Algı, Empati, Değişim, Beklenti, Zafer ve Yenilgi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alper Can Kılıç

Yaşam: Nefes, Sıhhât, Kaos, Doğa, Permakültür, Örüntü, Strateji, Felsefe, Sanat, Yönetim, Teknoloji, Gelişim, Algı, Empati, Değişim, Beklenti, Zafer ve Yenilgi.