ETKİNLİK: Ataşehir Belediyesi Bokaşi Kompostu Atölyesi

18 Aralık Pazar günü Ataşehir Belediyesi ve Devri Daim Enstitüsü ortaklığıyla yetişkin atölyeleri kapsamında bir bokaşi kompostu atölyesi gerçekleştirdim.

Kompost türleri atölyesinde her zaman olduğu gibi permakültürden ve gıda krizinin günümüzdeki durumundan başlayarak şehirde tarıma varan ve kompost uygulamalarına uzanan bir sunum gerçekleştirdim. Katılan herkese teşekkür ederim. :) Bu kez diğer atölyelerden farklı olarak bokaşi kompostuna odaklandık. Ufak bir uygulama örneği yaptık. Sevinçliyiz. ^_^

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alper Can Kılıç

Yaşam: Nefes, Sıhhât, Kaos, Doğa, Permakültür, Örüntü, Strateji, Felsefe, Sanat, Yönetim, Teknoloji, Gelişim, Algı, Empati, Değişim, Beklenti, Zafer ve Yenilgi.